Kernwaarden

Huisrentmeester heeft ook een aantal kernwaarden gedefinieerd, gestandaardiseerd in zijn werk in elke gemeenschap:

  1. Veiligheid & Respect
    In een huis moet het veilig zijn, zodat iedereen gewoon kan thuiskomen en thuis mag zijn. Respect vatten we op in de klassieke zin van het Latijnse woord, namelijk “re-spicere” wat zoveel betekent als “opnieuw kijken.” We willen opnieuw kijken naar elkaar, naar vrienden, maar ook de buurt en anderen.
  2. Gastvrijheid
    We hebben genoeg gekregen om van te delen en dat willen we doen. Wie weet wat er voor een mooie ontmoetingen door gastvrijheid gaan zijn!
  3. Inspiratie
    Door met elkaar in één huis te leven én het huis open te stellen voor anderen, kun je elkaar wederzijds dienen en tot inspiratie zijn. Pass on goodness!

Zie ook Huisrentmeesters visie =>